15 mai 2012

[,,«JOURNAL D'ORIENT » DIN VIENA ..."] de Mihai Eminescu„Journal d'orient " din Viena primeşte o corespondenţă din Bucureşti ce cuprinde poate o destăinuire asupra retragerii d-lui Ion Brătianu.
Reproducem unele pasaje din ea, lăsând îndealmintrelea corespondentului responsabilitatea cuprinsului lor:

Retragerea ministeriului pe când avea majoritatea şi pe când, departe de-a fi fost bătut, se putea întemeia pe un şir de succese parlamentare, e neînţeleasă la prima vedere, află însă o explicare în cestiuni personale, cari în România au o mare influenţă asupra afacerilor, şi în împrejurarea că compunerea noului cabinet însemnează un fel de protest în contra unei apropieri sau înţelegeri cu Austro-Ungaria în cestiunea Dunării. Afacerea aceasta se tratase cu atâta abilitate de cătră d-nii I. Brătianu şi Boerescu încât se putea aştepta în cel mai apropiat viitor o soluţiune conciliantă în înţelesul intereselor române, fără a păgubi pe şovinişti , fără a rupe bunele relaţiuni cu Rusia şi fără a blesa monarhia austriacă! D-nii Ion Brătianu şi Boerescu a da nelavreme frânele din mână, dar nu le-o pot lua a nume de rău pentru că au avut a lupta în contra unor ambiţii personale cari nu se dau îndărăt dinaintea nici unei manopere pentru a ajunge la scop, ceea ce fără îndoială oboseşte pe adversari. Cu toate acestea nici Dumitru Brătianu, cu politica sa rusofilă , nici Cogălnicenii cu ţelurile lor moscovite şi mai accentuate şi cu ura lor violentă contra Austro-Ungariei, nici Bălăcenii cu alianţele lor cu toate partidele şi cu abilităţile lor tocite , nici alţi adversari cari se bat azi pe portofoliile pe cari ieri le avea şeful lor nu vor face nimic mai bun decât Ion Brătianu şi V. Boerescu. La cele dendâi greutăţi ce se vor ivi — şi acestea nu vor întârzia a veni — cei cari ieri şi-au depus funcţiunile vor fi chemaţi din nou pentru a repara greşelele pe cari ceilalţi le vor fi grămădit în câteva săptămâni .
Nu dăm cabinetului Dimitrie Brătianu nici o durată de două luni... Aţi văzut din ultima mea scrisoare că nu sunt adversar al d-lui D. Brătianu, ba l-am însemnat chiar ca pe omul ce dominează situaţiunea actuală, pentru că credeam că stă deasupra partidelor. Mea culpa ! De câteva zile mi-am schimbat părerea, şi aceasta cu ocazia sărbătorilor Învierii, când l-am văzut pe d. Brătianu atât de cufundat în privirea vulturului rusesc care e în biserică încât a trebuit să-mi zic că inima sa urmează desigur privirii sale. După aceasta am fost întărit în convingerea mea;  d. Dim. Brătianu gravitează spre Moscova...

[7 mai 1881]

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu