5 aug. 2012

Scrisoare deschisă adresată Curţii Constituţionale a RomânieiStimate doamne/Stimaţi domni,

Asist cu perplexitate la spectacolul creat de amânarea pronunţată de Dv. în luarea unei decizii privind validarea sau invalidarea referendumului din 29 iulie 2012, organizat pentru a consulta populaţia cu drept de vot în privinţa demiterii sau nu a Preşedintelui României, dl. Traian Băsescu. N-o să mă refer aici la incredibilele scoruri realizate „la hectar” de către usl (de până la 250% ca prezenţă), pentru că poate asta vă excede competenţa, dar vreau să-mi exprim surprinderea că aţi avut nevoie de o lungă amânare pentru a lua o decizie definitivă. Conform legii, M.A.I. trebuia să furnizeze datele necesare Autorităţii Electorale Permanente, inclusiv numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele permanente. În această privinţă, ministrul de interne, dl. Ioan Rus a furnizat datele conform cărora la referendumul naţional privind demiterea preşedintelui ar fi înscrise pe listele permanente 18.252.514 persoane, aproximativ acelaşi număr de alegători ca şi la alegerile locale. Mă văd nevoit să constat că, voit sau nu, ministrul Rus a comis un fals. Numărul real al alegătorilor cu drept de vot este compus din toţi alegătorii cetăţeni români ce au participat la alegerile locale, la care se adauga toţi cetăţenii români aflaţi temporar sau cu rezidenţă permanentă în străinătate. Legea nr. 3/2000 actualizata (inclusiv prin legile 62 şi 76/2012 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012),  art. 4 stipulează: „Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale”, aşadar încercarea USL de a scădea din listele electorale permanente utilizate la alegerile locale cca. 600.000 de persoane domiciliate în străinătate (vezi Comunicatul Guvernului României din 3 august 2012 pe care îl ataşez în copie) este o ilegalitate ce trebuie deîndată sancţionata de către organele abilitate ale statului. Practic, USL doreşte să scadă numărul alegătorilor cu drept de vot aflaţi în străinătate dintr-o cifră unde ei nici nu există, aceea a alegătorilor romani cu drept de vot pentru alegerile locale. Drept urmare, este de domeniul evidentei juridice că numărul total al alegătorilor cu drept de vot la referendumul naţional din 29 iulie este cu mult mai mare decât cel anunţat de către ministrul Rus înainte de referendum (reamintesc, 18.252. 514 cetăţeni). Nu deţin suficiente date pentru a aprecia că numărul total este 19 sau 20 de milioane, dar indiferent ce cifră va fi luată în discuţie, cifra cuprinsă între 18.252.514 şi 20.000.000, este cât se poate de limpede că referendumul nu a întrunit cvorumul prevăzut de legislaţia în vigoare; desigur, asta veţi decide Dv., dar sper să nu mi-o luaţi în nume de rău dacă am exprimat şi o părere personală bazată pe lege.

Având în vedere acestea, apreciez că este inutilă mascarada unui aşa-zis mini-recensamant (!) naţional post factum „organizat” de USL fără temei legal, atât timp cât datele pe care Dv. le puteţi lua în calcul la elaborarea deciziei sunt cele valabile în data de 29 iulie 2012. Consider că este în interes naţional că decizia Dv. să fie luată în cel mai scurt timp cu putinţă pentru a evita degringolada pe care o decizie întârziată o poate produce la nivel economic, social şi politic. În aşteptarea decizie privitoare la referendumul din 29 iulie 2012,

Al dumneavoastră,
Dragoş Gros


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu