10 aug. 2012

"Romania in pericol" - Scrisoare catre Viviane Reding

Stimata doamna Viviane Reding,Aşa cum ştiţi, de ceva vreme în România se petrec lucruri de o gravitate fără precedent. Nu pot să nu amintesc despre încălcările de lege şi de Constituţie la care au apelat reprezentanţii USL pentru a-şi subordona instituţiile statului român şi nici despre suspendarea nelegală a Preşedintelui, dacă vreau să mă refer la referendumul care succede suspendarea. Nu voi vorbi despre toate abuzurile şi încălcările de lege la care au apelat cei care au comis tentativa de lovitura de stat, dar vreau să atrag atenţia asupra celor ce se petrec de câteva zile încoace.

Referendumul s-a desfăşurat în deplină ilegalitate, votarea fiind marcată atât de voturi multiple, cât şi de prezenţe la vot halucinante de 120-965%! Cu toate acestea, referendumul a înregistrat o prezenta scăzută, de 46,2% neîntrunind cvorumul necesar validării rezultatelor. Curtea Constituţională, asupra căreia USL a exercitat presiunile cunoscute, apelând chiar şi la ameninţări cu moartea la adresa unor judecători ai Curţii a decis amânarea luării unei decizii de validare/invalidare a rezultatelor referendumului din cauza unor plângeri ale USL ce doreşte renumararea romanilor cu drept de vot înscrişi pe listele permanente. Vă reamintesc că înainte de referendum, Ministrul de Interne a trimis Autorităţii Electorale Permanente că sunt aşteptaţi la vot exact 18.308.612 romani, câţi figurau înscrişi pe listele permanente. Ulterior, primul ministru Ponta şi partidele ce susţin guvernul au avansat ca valabile tot felul de liste ce trebuiau, în opinia lor să fie luate în calcul, liste diminuate ilegal pornind de la considerente fanteziste. Este evidentă încercarea USL de a acredita ideea ca prezenţa de 46,2% la referendum este de fapt de peste 50%+1.

Curtea Constituţională a României se afla într-o evidentă dificultate atât din cauza presiunilor USL, cât şi din cauza unor relaţii personale ale unor judecători cu lideri ai USL, ceea ce aruncă o umbră de îndoială asupra echidistantei necesare în luarea unei decizii. Declaraţia de ieri a preşedintelui Camerei Deputaţilor, V. Zgonea ne pune în faţa unei grave probleme de ordin juridic şi constituţional. Zgonea a declarat la un post de televiziune că judecătorii Curţii Constituţionale ce nu accepta modificarea listelor electorale permanente pot fi suspendaţi, în locul lor urmând a fi numiţi alţi judecători mai puţin „pretenţioşi” cu legea. Acest amestec grosolan al politicului în activitatea puterii judecătoreşti este şocant de evident şi afectează profund ceea ce a mai rămas din statul de drept. Vă reproduc aici declaraţia să televizată (http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtvaleriu-zgonea-presedintele-camerei-deputatilor-dez-3176.htm):

ROMÂNIA TV (8 august, ora 22:00:01) - Realizator: La telefon, preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea. Bună seara, domnule Zgonea!

Valeriu Zgonea: Bună seara şi sărut mâna, tuturor invitaţilor.

Realizator: Aflăm în această seară... Suntem în breaking news. În această seară, unul dintre judecătorii Curţii Constituţionale a declarat că va urma o reunire de urgenţă a Curţii Constituţionale pentru soluţionarea tuturor controverselor care au apărut în aceste zile (referirile sunt la Tudorel Toader, propus de PNL n.red.). Chestiunea e că domnii judecători încep să se acuze de fals între ei. Vă întreb dacă tot ceea ce întâmplă în ultimele ceasuri la Curtea Constituţională nu afectează, până la urmă, şi credibilitatea acelei hotărâri care iată că trebuie analizată.

Valeriu Zgonea: Eu am spus de la început că acea hotărâre care nu a fost semnată de domnul Zegrean, care este în concediu, din punctul meu de vedere întoarce la 180 de grade decizia Curţii şi trebuia să fie luată numai într-un cadru reunit. Cadrul reunit, conform Legii Curţii Constituţionale, înseamnă două treimi din membri, judecători, adică şapte, şi cinci dintre ei să se pronunţe. În momentul în care dvs. aţi confirmat astăzi că trei dintre judecătorii Curţii nu au fost prezenţi, înseamnă că acel act a fost un fals. Pe cale de consecinţă, organele statului sunt obligate să ia o decizie.

Realizator: Adică...

Valeriu Zgonea: Cel care a semnat în numele domnului Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale, este pasibil de suspendarea din funcţia de membru al Curţii Constituţionale...

Realizator: Adică să rămână fără cvorum?

Valeriu Zgonea: Iar cei care au participat, încălcând Legea Curţii Constituţionale, pe cale de consecinţă încălcând şi atribuţiile constituţionale ale Curţii, pot fi suspendaţi din plenul Curţii Constituţionale.

Corina Drăgotescu: Şi dacă e cineva suspendat din plen, cum se mai iau deciziile? De exemplu, hotărârea asta cu referendumul, care trebuia să se ia cu şase la trei, cum se mai ia?

Adina Anghelescu: Nu se mai ia.

Valeriu Zgonea: Există procedură. În momentul în care cei doi colegi sau trei sau cinci care au încălcat grav atribuţiile conferite prin Constituţie şi prin Legea Curţii Constituţionale vor fi judecaţi de către plenul Curţii, la fel ca şi la parlament, cei care sunt în acel moment analizaţi nu au drept de vot. Pe cale de consecinţă, în acel moment, pierzându-şi calitatea de membru al Curţii Constituţionale cu decizia plenului Curţii, parlamentul sau preşedinţia poate face nominalizări pentru completarea /Curţii/. Acesta este atributul lor”.


„Bonsoir, monsieur Zgonea!
Valeriu Zgonea: Bonsoir à vous et à tous les invités.
Réalisateur: On apprend ce soir ... Nous sommes en breiking news. Ce soir, l'un des juges de la Cour constitutionnelle a déclaré qu'il y aura une réunion d'urgence de la Cour constitutionnelle pour résoudre toutes les controverses qui ont surgi ces jours-ci (les références sont a Tudorel Toader, proposé par le parti libéral PNL.). La question est que les juges commencent à s’accuser de faux. Je vous demande si tout ce qui se passe durant les dernières heures a la Cour constitutionnelle n’affecte pas aussi la crédibilité de ce jugement qui voila, doit être analyse.
Valeriu Zgonea: j’ai dit dès le début que ce jugement qui n'a pas été signé par M. Zegrean, qui est en congé, tourne de mon point de vue à 180 degrés la décision de la Cour et devrait être prise seulement dans un cadre réunit. Le cadre réunit, conformément à la loi de la Cour constitutionnelle, signifie les deux tiers des membres, des juges, c’est a dire sept, et cinq d'entre eux doivent s’exprimer. Lorsque vous avez confirmé aujourd'hui que trois des juges de la Cour n'étaient pas présents, cela signifie que le document était un faux. Par conséquence, les organismes publics sont obligés de prendre une décision.
Réalisateur: c’est a dire ...
Valeriu Zgonea: celui qui a signé au nom de M. Augustin Zegrean, président de la Cour constitutionnelle, est passible de la suspension de la fonction de membre de la Cour constitutionnelle ...
Réalisateur: C'est a dire de rester sans quorum?
Valeriu Zgonea: Et ceux qui ont participé, en violant la loi de la Cour constitutionnelle , par conséquence en violant les attributions constitutionnelles de la Cour, peuvent être suspendus du plénum de la Cour constitutionnelle.
Corina Drăgotescu: Et si quelqu'un est suspendu du plenum, comment ils vont  prendre les décisions? Par exemple, ce jugement avec le référendum, qui devrait être pris avec six à trois, comment il sera pris?
Adina Anghelescu: il ne sera plus pris.
Valeriu Zgonea: Il existe une procédure. Au moment ou deux ou trois ou cinq collègues qui ont sérieusement viole les attributions conférées par la Constitution et par la loi de la Cour constitutionnelle, ils seront jugés par la Cour plénière, comme au parlement, ceux qui sont a ce moment analyses n’ayant pas le droit de voter. Par conséquence, à ce moment-là, en perdant la qualité de membre de la Cour constitutionnelle avec la décision du plenum de la Cour, le Parlement ou la Présidence peuvent faire des nominations pour compléter la Cour /. Il s'agit de leur attribut ".


Având în vedere aceste declaraţii, ca şi declaraţiile iresponsabile şi cel mai des mincinoase ale premierului Ponta, vă rog să acţionaţi în sensul adoptării unei decizii de arbitraj european pentru România, deoarece în acest moment nimic din ceea ce reprezintă lege şi Constituţie nu pare să mai funcţioneze. Cred că această formulă este singura care poate determina guvernul Ponta să renunţe la atitudinea evident ostilă faţă de legi şi fata de statul de drept.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu