18 feb. 2012

EXCLUSIV: "Pulpana rosie" peste TVR (II)

Comisia parlamentară de anchetă a iniţiat evaluarea activităţii SRTV, prin verificarea activităţii economico – financiare: modul de cheltuire a banului public precum si unele aspecte privind eficienta si calitatea actului managerial financiar si al performantelor instituţionale. Fiecare constatare negativa este însoţită de explicaţii menite sa clarifice in ce consta aceasta şi – dacă este cazul - ce act normativ a fost încălcat.

Pe ansamblu, activitatea economico-financiară a SRTV în anul 2004 s-a încheiat realizând venituri totale în valoare de 4.407 miliarde lei, potrivit raportului de audit realizat de către PricewaterhouseCoopers, din care:

• cea mai mare parte sunt bani plătiţi de către contribuabili – 3.311 miliarde lei venituri din taxa pentru serviciul public de televiziune;

• 581 miliarde lei venituri din subvenţii de la bugetul de stat;

• 515 miliarde lei venituri, în special din publicitate.

În urma audierilor nu s-a putut preciza care este statutul juridic şi economic al capitalului social, ceea ce induce faptul că statutul juridic al SRTV a fost folosit şi interpretat diferit în funcţie de conjunctură. Consiliul de Administraţie a aprobat situaţiile financiare ale anilor 2003 şi 2004 cu situaţii contrare ale capitalului social fără apariţia vreunei prevederi legale în acest sens:

• în anul 2003 capitalul social este înscris în situaţiile financiare ca nevărsat, ceea ce înseamnă că SRTV are statut de instituţie publică,

• în anul 2004 este înscris ca vărsat, deci forma juridică a SRTV este de societate comercială, fără să existe vreun document legal care să justifice această stare a capitalului.

Contrar prevederilor legale care obligau ca atribuirile să se facă prin licitaţie publică, numeroase contracte s-au încheiat prin atribuire directă sau negociere cu sursă unică. Această modalitate de atribuire oferă un accentuat caracter de incertitudine cu privire la corectitudinea preţului. Comparând devizele din ofertele adjudecate prin licitaţie publică cu devizele din oferta atribuită prin negociere din sursă unică se constată diferenţe între preţurile de deviz ofertate, în sensul că cele din devizul atribuit fără licitaţie sunt semnificativ mai mari decât cele din devizul atribuit prin licitaţie.

Exemplificare:

♦ Contractul nr. 7015/16.12.2004 în valoare de 5.389.035.847 lei s-a încheiat prin negociere din sursă unică cu S.C. ALCONS ENGINEERING S.R.L. pentru lucrări de zidărie, zugrăveli, vopsitorie, tâmplărie aluminiu, tâmplărie P.V.C. cu geam termopan, contrar prevederilor legale care obligau ca atribuirea să se facă prin licitaţie publică. Acest contract s-a încheiat ulterior contractului nr. 6633/22.09.2004 atribuit prin licitaţie publică.

♦ Contractele încheiate cu S.C. AVANTAJ CONSTRUCT S.R.L. (1) au fost operate prin procedura de cerere de ofertă, chiar şi în situaţiile în care se impunea licitaţia publică. Totodată, valoarea totală a contractelor încheiate a fost de 3.742.193.000 lei şi 18.660 Euro, pentru care s-a plătit suma de 5.187.863.914 lei. Rezultă că suma de 18.660 Euro a fost achitată în lei la un curs de 77.474 lei, evident în defavoarea SRTV.

♦ Contractul nr. 5884/31.03.2004 încheiat cu S.C. Centrul Naţional de Comercializare Dacia S.A. pentru achiziţii piese schimb Dacia s-a atribuit prin negociere din sursă unică. În baza acestui contract s-a plătit suma totală de 2.950.186.358 lei pentru piese auto la preţul de livrare către consumatorul final şi nu la preţul de livrare stabilit de producător mai puţin discountul.

♦ Contractele nr. 5053/15.10.2003 şi 6922/24.11.2004 încheiate cu S.C. C.Y.B.E.R. S.R.L. prin licitaţie deschisă pentru livrare piese de schimb în valoare totală de 888.294.467 lei au fost onorate cu plăţi totale în valoare de 2.803.227.286 lei fapt, ce demonstrează că pentru suma de 1.914.932.819 lei s-au făcut achiziţii fără contractare cu respectarea regulilor obligatorii de licitaţie, conform art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

♦ Contractul nr. 6903/19.11.2004 încheiat cu S.C. FARGO DECO DESIGN S.R.L. pentru autocolante şi sigla logo-ul TVR s-a atribuit prin cerere de ofertă pentru suma de 1.782.478.000 lei contrar art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice care prevedeau obligatoriu atribuire prin licitaţie.(1) Sub numerele şi la datele de mai jos:

- nr. 6581/02.09.2004 – pentru lucrări de reparaţie la post de transformare şi lucrări de înlocuire a cablului de 10 Kv în sumă de 2.000.390.000 lei a fost încredinţat prin procedura de cerere de ofertă, deşi are o valoare mai mare de 40.000 Euro fapt ce făcea obligatorie atribuirea exclusiv prin licitaţie publică, conform art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.


- nr. 6163/28.05.2004 – pentru servicii înlocuire cablu şi modificări în PT 10301 şi PT 10302 în valoare de 2.060 Euro a fost încredinţat prin licitaţie deschisă;


- nr. 6377/08.07.2004 – pentru înlocuire cablu, modificări la PT 10301 şi PT 10302, pentru realizarea racordurilor precum şi canalizare audio-video, în valoare de 16.660 Euro, încredinţat prin cerere de ofertă;


- nr. 6846/04.11.2004 – pentru lucrări de înlocuire a cablului de medie tensiune, în valoare de 1.219.750.000 lei, încredinţat prin cerere de ofertă;


- nr. 6852/09.11.2004 – pentru iluminat banner bloc turn, în valoare de 351.288.000 lei, încredinţat prin cerere de ofertă;


- nr. 6561/30.08.2004 – pentru execuţie canalizare şi pozare cablu, în valoare de 170.765.000 lei, încredinţat prin cerere de ofertă.

♦ Contractul nr. 6174/25.05.2004 încheiat cu S.C. ITALIAN EXPRESS S.R.L. pentru achiziţionarea de produse promoţionale modificat prin actele adiţionale nr. 6210/08.06.2004 şi nr. 6646/24.09.2004 s-a atribuit prin cerere de ofertă deşi valoarea totală a acestuia în sumă de 2.037.803.153 lei impunea atribuirea prin licitaţie publică conform art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

♦ Contractele nr. 7014 şi 7016, ambele încheiate în ziua de 16.12.2004 pentru achiziţia de produse promoţionale cu firma S.C. ITALIAN EXPRESS S.R.L. şi care au în total valoarea de 55.000 Euro fără T.V.A. au fost atribuite prin cerere de ofertă, contrar prevederilor legale care impuneau atribuirea prin licitaţie publică conform art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

♦ Contractul nr. 6516/10.08.2004 încheiat cu S.C. LERECO 2001 S.R.L. pentru refacere hidroizolaţii garaj subteran în valoare de 4.718.703.213 lei s-a atribuit prin cerere de ofertă, deşi prevederile legale impuneau atribuirea prin licitaţie publică conform art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

♦ Contractele nr. 6178/02.06.2004 şi nr. 6225/09.06.2004 pentru materiale promoţionale au fost încheiate într-o săptămână cu S.C. PEGGY PRODUCTION S.R.L. pentru o valoare totală de 1.385.362.746 lei prin cereri de ofertă care au fracţionat obiectul achiziţiei şi prin care s-a ascuns obligaţia atribuirii prin licitaţie publică încălcând art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

♦ Contractul nr. 6359/02.07.2004 cu actele adiţionale nr. 6393/14.07.2004 şi 6395/13.07.2004 cu o valoare totală de 106.037,55 Euro încheiat cu S.C. STAGE EXPERT S.R.L. s-a făcut prin selecţie de oferte şi nu prin licitaţie publică aşa cum sunt prevederile art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001.

♦ Contractele nr. 6230/10.06.2004 şi nr. 6228/10.06.2004 pentru închirieri echipamente împreună cu contractul nr. 6359/02.07.2004 încheiate cu S.C. STAGE EXPERT S.R.L. au o valoare totală de 121.054,05 Euro şi s-au plătit 6.329.139.198 lei ceea ce reprezintă un curs de schimb lei/euro de 52.283, 58 lei.

♦ Contractul nr. 5127/30.10.2003 în valoare de 20.352.332.000 lei încheiat cu S.C. TV INSTANT

INTERNAŢIONAL S.N.C. pentru amenajare lucrări platou de televiziune cu sistem de susţinere lumini cu deplasare spaţială s-a făcut prin negociere cu o singură sursă contrar prevederilor art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice care impuneau licitaţie publică.

Condiţii dezavantajoase pentru SRTV în contractul încheiat cu ARBO Media


Cu ocazia audierii, dl. Valentin Nicolau a recunoscut, referindu-se la acest contract, că profitul se împarte în realitate între TVR şi Arbo Media în proporţie de 70 –30 %, deoarece, la comisionul de 10% atribuit

prin contract companiei Arbo se adaugă şi cheltuielile sale operaţionale, care se ridică la cca. 20% din profit. La aceasta se adaugă şi faptul că Arbo are prin contract dreptul exclusiv de a stabili tarifele din rate-card, ceea ce lipseşte TVR de posibilitatea de a-şi controla veniturile din această sursă.

Concluziile Comisiei de anchetă relevă că ponderea veniturilor din publicitate a scăzut din 1997 până astăzi. Venitul absolut exprimat în US$ - pentru asigurarea comparabilităţii datelor – a oscilat între 8,5 şi 14,9 milioane dolari în 1998. În anul 2004, în condiţiile colaborării cu Arbo s-au obţinut doar 13,7 milioaneUS$.
1997 - 10,5

1998 - 14,9

2000 - 8,5

2001 - 10,34

2002 - 8,9

2004 - 13,7 (în condiţii de Olimpiadă şi CE de fotbal) adica 11,0% din venitul total.

Chiar şi Comitetul Director a constatat, în urma unei analize, că acest contract este dezavantajos în comparaţie cu costurile în cazul înfiinţării unui departament propriu de vânzare a spaţiului publicitar al SRTV, hotărând să nu-l mai reînnoiască la expirarea lui, la sfârşitul anului în curs, şi să-şi reînfiinţeze propriul organism pentru vânzarea publicităţii.

Unele contracte comerciale au fost încheiate în condiţii neclare cu privire la preţul şi plata prestaţiilor.
Consiliul de Administraţie nu a urmărit modul de încheiere a contractelor comerciale şi nu a dispus măsuri pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încheierea acestora cu nesocotirea legii.

Exemplificăm aici cu cazul contractului încheiat cu Lereco. Din datele puse la dispoziţia Comisiei, rezultă că lucrările de reamenajare la construcţia existentă (S+P) au costat 109 miliarde lei, adică 36 milioane lei/mp, adică cca 1000 euro/mp., preţ echivalent cu al unui mp. construit într-o vilă de lux în cartierul Primaverii. Pentru etajul nou construit preţul este de 1332 euro/mp.

De asemenea, mai pot fi amintite:

♦ Contractul de finanţare nr. 79/03.02.2003 pentru salarizarea personalului trimis în misiune permanentă în străinătate s-a încheiat la nivelurile stabilite prin H.G. nr. 837/1995, în condiţiile în care SRTV nu este cuprinsă în categoria instituţiilor nominalizate în acest act normativ3. Contractul nr. 3112/12.03.2003 s-a încheiat cu AGER LEASING S.A. pentru închiriere de tehnică de calcul şi software în sistem barter prin publicitate 100%. Contrar prevederilor contractului, în anul 2004 s-au recunoscut în contabilitate datorii faţă de această firmă în sumă totală de 30.758.863.123 lei din care s-au plătit sume în valoare totală de 22.352.583.182 lei. Totodată, în acest contract este implicată şi firma ARBO Media S.R.L. şi nu există prevederi contractuale referitoare la preţul prestaţiilor reciproce.

Suma plătită unui număr de 7 corespondenţi beneficiari ai contractului de mai sus a fost în anul 2003 de 2.946.322 mii lei. În anul 2004 cheltuielile de deplasare şi cazare aprobate de Consiliul de Administraţie ca fiind cheltuieli nedeductibile fiscal au fost în sumă de 1.196.612.025 lei, în loc să se fi corectat contractul de finanţare arătat mai sus în sensul încadrării acestuia in prevederile art. 9 – 13 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

Se impune, totodată:

• verificarea tuturor prevederilor contractuale referitoare la preţul prestaţiilor reciproce;

• corectarea preţurilor supralicitate şi aducerea lor la preţurile pieţei;

• expertizarea tuturor relaţiilor şi implicaţiilor în

legătură cu:

􀂾 ascunderea preţului prestaţiilor,

􀂾 plata contrară prevederilor contractuale.

Contractul cu TVR Media prevede un aport de capital social TVR - SC Radu Trading de 55 – 45%, proportie în care se împarte şi profitul. Conform datelor comunicate de dl. Nicolau în urma audierii din 25.04.04, rezultatele obtinute de SRTV in anii 2003 – 2004 sunt urmatoarele:

Venituri (lei) din:

-vânzari casete
2003 - 110,2 mil.

2004 - 279,8 mil.

-publicitate barter
2003 - 3,02 mld.

2004 - 4,5 mld.

Daca proporţia în care se împarte profitul este discutabilă, pierderea majora a SRTV provine din:

- contractele de cesiune: TVR primeşte doar 3-5% din venitul rezultat din vânzare în schimbul cesionarii pe 5 ani a drepturilor şi punerii la dispoziţia TVR Media, pentru copiere şi multiplicare, a casetelor conţinând cele mai valoroase programe realizate de TVR de-a lungul timpului ;

- imposibilitatea de a controla volumul real al vânzărilor efectuate prin reţeaua proprie a partenerului Radu Trading Company SRL ;

- contractele de publicitate total asimetrice – e vorba de contracte barter, în care TVR Media include pe coperta casetelor sigla TVR pe 1/45 din suprafaţa totală şi acordă un spaţiu de 3 minute pe casetă pentru prezentarea TVR (de regulă pe un nr. maxim de 3000 de casete). În schimb, numai pentru cele 3 casete cu Toma Caragiu, TVR a pus la dispozitie TVR Media, un spaţiu publicitar pe cele patru canale, în valoare netă de 86.500$ fără TVA, la tarife reduse cu 90% !
Sintetizând, rezultă că TVR a cheltuit 30 miliarde lei pentru a câştiga 110 milioane, respectiv 45 miliarde lei pentru un venit de 279 milioane.


Conform legislaţiei cu privire la restituirea taxei TV pentru persoane fizice, SRTV a trebuit să constituie un provizion pentru riscuri şi cheltuieli de aproape 427 miliarde lei (aprox. 50% din capitalurile proprii), la data de 31 decembrie 2003, pe baza estimărilor veniturilor din taxa pentru serviciul public de televiziune (întrucât la respectiva dată nu existau date precise puse la dispoziţie de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” SA). În cele din urmă, SRTV a restituit abonaţilor în mod efectiv 43 de miliarde lei, dar acurateţe veniturilor încasate de SRTV din taxa de televiziune şi a creanţelor de la Electrica SA, la 31 decembrie 2004, nu au putut fi validate de raportul de audit independent extern realizat de către firma Pricewaterhouse Coopers.

SRTV a înregistrat în anul 2004 cheltuieli cu licenţe pentru filme externe în sumă de 505 miliarde lei, dar nu dispune de o evidenţă operaţională precisă şi completă care să permită reconcilierea exhaustivă a filmelor difuzate cu contractele privind achiziţionarea de licenţe de filme externe, respectiv cu sumele facturate în baza acestor contracte. Societatea înregistrează aceste cheltuieli la data plăţii sau la data facturării şi nu la data difuzării filmelor, ceea ce nu este conform cu principiul contabilităţii de angajament. Datele furnizate nu au fost probate cu un procedeu de audit alternativ privind existenţa, acurateţea şi exhaustivitatea conturilor de cheltuieli şi nu s-a putut estima în mod rezonabil suma aferentă licenţelor pentru filmele plătite şi nedifuzate care ar fi trebuit înregistrate în conturile de cheltuieli la 31 decembrie 2004. În acelaşi timp se observă şi lipsa evidenţei operaţionale a veniturilor şi cheltuielilor din publicitate, aferente contractului de asociere în participaţiune cu ARBOMedia.net SRL, în sumă de 448 miliarde lei, în ciuda faptului că aceasta din urmă ar fi avut această obligaţie, conform contractului. Aceeaşi problemă se manifestă şi în domeniul publicităţii, în sensul că informaţiile incluse în deconturile întocmite de ARBOMedia.net. SRL şi trimise lunar societăţii nu sunt suficient de detaliate pentru a permite auditarea acestora, ceea ce a făcut imposibilă stabilirea acurateţii acestor solduri şi tranzacţii. Acestea generează haos în evidenţele financiar-contabile.

O incorectitudine s-a produs cu prilejul alegerii agenţiei de turism furnizoare a biletelor de avion. După lansarea documentaţiei pentru atribuirea contractului, cumpărată de 9 firme, (în care, la paragraful .B 3.2 punctul 6 din sectiunea II – Fisa de date a achiziţiei se prevede ca o condiţie de participare certificarea calitatii conform standardului ISO 2001 sau 2002), SRTV revine, printr-o scrisoare in 12 puncte semnată de Cornelia Hura, preşedinta comisiei de evaluare oferte, renunţându-se la această condiţie şi făcându-se mai multe modificari şi precizări la condiţiile înscrise în caietul de sarcini. Nu au fost luate in consideraţie argumentele unora dintre participanţi, că nu se poate schimba regulamentul în cursul jocului. Prin aceasta s-a viciat rezultatul licitaţiei, punând în acelaşi timp SRTV ca instituţie, într-o postură nu numai ilegală, dar şi de actor economic lipsit de seriozitate.

Nerespectarea legalităţii procedurilor de decontare pentru deplasările în străinătate


Expertiza efectuată, la dispoziţia Comisiei de anchetă, a următoarele deconturi cu probleme, cu titlu exemplificativ:

- deplasarea doamnelor Mioara Dumitrescu si Silvia Borcan la Los Angeles ; cost: cca 8000 $. Lipseşte invitaţia organizatorilor sau programul manifestării (vizionare filme). Nu au facut raport scris la înapoiere, deşi le-a fost cerut expres de dl. Valentin Nicolau.

- deplasarea dnei Cristina Nichitus la New York, la festivalul de film studenţesc. Invitaţia a fost trimisă doamnei CN la UNATC, în calitatea domniei sale de prorector al UNATC ; deplasarea (cca 1800$) a fost suportată de SRTV.

- deplasarea dlui Constantin Constantinescu în SUA, la Las Vegas, la invitaţia firmei Chyron ; firma Chyron nu suporta absolut nimic din costurile deplasării (cca 3400$) – aşa zisa invitaţie este de fapt o adresă a firmei Chyron către Ambasada SUA să elibereze viza de călătorie.

- deplasarea dnei Constantinescu Lucia plus trei persoane, la Londra, pentru a filma expoziţia Ioan Nemtoi. Nu are nota a departamentului de relaţii internaţionale aprobată de preşedinte ; firma Nemţoi solicită un răspuns de sponsorizare (menţiune pe generic şi în spoturile de promovare a filmului) – în schimbul suportării cazării şi transportului internaţional – pentru aceasta era necesar un contract de sponsorizare, care nu există. Pentru intrarea în producţie a oricărui film este necesar un buget, aprobat în prealabil, care, de asemenea lipseşte.

- deplasarea dlui Constantin Constantinescu la IBC Convention and exhibition – Amsterdam, 9-15 sept. 2004 ; nici una din invitaţiile pe care le anexează nu conţine oferta de a suporta – fie şi parţial – costul deplasării. Toate cheltuielile (2900$) au fost suportate integral de TVR.

- deplasarea dnei Cristina Nichitus la Viena, 25- 28.11.2004. Scopul, în nota de aprobare a acţiunii este «participare, în calitate de membru al Forumului European de Televiziune » ; în realitate, dna Nichitus a devenit membru al acestui forum cu ocazia acestei deplasări, dupa plata de către SRTV a cotizaţiei în valoare de 2600 euro. La dosar se află factura de plată şi confirmare acceptării domniei sale ca membru, urmare achitarii cotizaţiei.

- deplasarea doamnelor Alexandra Tiganaş şi Mioara Dumitrescu la Los Angeles, 2-12 noiembrie 2004 ; cost : 7800$ si 1400∈ ; taxa de participare = 495$ de persoană ; lipseşte invitaţia sau programul manifestării, raportul la înapoiere este nesemnat şi extrem de vag, fără nici un rezultat concret.
Nereguli semnalate în cadrul hotărârilor Comitetului Director cu privire la politicile de achiziţii şi investiţii.


Exemple :
a) Nr.6789/10.07.2003 – Se solicită şi se obţine acordul CD pentru participarea la licitaţie în vederea cumpărării unui imobil la Târgu Mureş, pentru înfiinţarea unui studiou teritorial.

b) CD din 26.06.2004 Se solicită 100 calculatoare destinate înlocuirii unora vechi de peste 5 ani.

c) CD din 17.11.04 – s-au cumparat 147 calculatoare, se solicită suplimentarea cu încă 50 bucaţi, de la acelaşi furnizor, prin suplimentare de contract.

d) CD din 5.06.04. Se solicită trecerea pe costuri a sumei de 17,9 milioane lei penalizări de întârziere pentru cadouri care sunt cheltuieli nedeductibile.

e) CD din 2.06.04 – se aprobă preluarea transmisiilor de Formula 1 pe anii 2005-2007, în valoare de 2,6 milioane US$ net, plus taxele legale.

Concluziile Comisiei de anchetă cu privire la exemplele precedente :

a) CD este de acord, fara sa fixeze o suma-limita.

b) Nu se prezintă tabelul bunurilor ce urmează a fi înlocuite, din care să reiasă că sunt 100, că sunt mai vechi de 5 ani. Se avizează cumpărarea a 140 bucaţi, în valoare de 3,57 miliarde lei.

c) Fundamentarea achiziţiei : « pentru a răspunde unor cereri justificate » se aprobă. Conform Legii 41/1994, suplimentarea sau introducerea unor noi poziţii de investiţii se poate face numai în măsura obţinerii de venituri suplimentare acoperitoare. La nici o poziţie de investiţii aprobată de CD ulterior aprobării bugetului de catre CA nu s-a făcut o asemenea menţiune.

d) CD avizează şi CA aprobă. Nimeni nu întreabă DE CE s-a ajuns în atare situaţie şi nici cine se face vinovat.

e) Fără a se estima audienţa, fără estimarea volumului de publicitate ce ar putea fi atras. Se avizează fără obiecţii.
Concluzionând, hotărârile CD au fost luate în condiţii de superficialitate şi chiar în necunoştinţă de cauză, fără documentaţia aferentă completă.

Consiliul de Administraţie a aprobat în şedinţa din data 19.07.2002 un salariu brut lunar de 80.000.000 lei şi un spor de vechime de 20% preşedintelui – director general cu încălcarea art. 23, alin. 2 din Legea nr. 41/1994, republicată, deoarece acest salariu este mai mare decât cel legal prevăzut pentru funcţia de ministru. Aceasta deficienţă a fost constatată şi de către experţii Curţii de Conturi Bucureşti , care în

raportul întocmit pe anul 2003 nu au dispus măsuri pentru reglementarea acestor deficienţe. Pentru determinarea sumelor încasate necuvenit de preşedintele–director general este necesară efectuarea unei expertize contabile care să stabilească cu exactitate:

• ce sume a încasat preşedintele – director general,

• ce sume avea dreptul să încaseze şi

• ce sume a încasat fără drept.

(Dupa stiinta mea, expertiza nu pare sa se fi facut – completarea mea).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu